Chính sách sau bán hàng

Đăng ngày:16/09/ 2018

Tất cả mọi người đều được hưởng mọi quyền lợi, chính sách sau khi mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ của Công ty Cổ phần Bất động sản An Thịnh Đạt (Sau đây gọi tắt là Công ty An Thịnh Đạt).

Chính sách bán hàng của công ty được thực hiện riêng rẽ cho từng lĩnh vực. Nội dung cụ thể như sau:

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG BẤT ĐỘNG SẢN

 • Đối với khách hàng Bất động sản, được hỗ trợ mọi thủ tục liên quan tới giao dịch.
 • Được cung cấp thông tin liên quan tới các dự án Bất động sản (nếu có yêu cầu).
 • Được dự các chương trình Tri ân khách hàng do Công ty An Thịnh Đạt tổ chức.

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DỊCH VỤ GIẶT LÀ

 • Khách hàng sử dụng dịch vụ Giặt Là của công ty An Thịnh Đạt được phục vụ 24/24.
 • Hỗ trợ giao nhận đồ tại nhà.
 • Ưu tiên dịch vụ đối với khách hàng VIP.

ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CHỢ QUÊ ANLAND.

 • Được mua mọi mặt hàng trong thời gian mở của.
 • Được ưu tiên đối với khách hàng thân thiết.
 • Được sử dụng dịch vụ giao nhận tại nhà.
 • Check nguồn gốc sản phẩm.

ĐỐI VỚI CÁC KHÁCH HÀNG KHÁC

 • Được tham gia các chương trình Tri ân khách hàng thường niên.
 • Được hỗ trợ kỹ thuật 24/24.
 • Được ưu tiên hỗ trợ các dịch vụ trong ngày.
 • Miễn phí bảo trì, bảo dưỡng.
 • Miễn phí tư vấn dịch vụ.