Lịch sử phát triển

Đăng ngày:11/09/ 2018

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN AN THỊNH ĐẠT LAND

TRƯỚC NGÀY THÀNH LẬP

Trước thời gian thành lập, An Thịnh Đạt Land đã tập hợp một đội ngũ gồm nhiều thành viên có kinh nghiệm và tâm huyết trong lĩnh vực Bất động sản.

Ngày 28/08/2018, sau nhiều thời gian họp trù bị, An Thịnh Đạt Land chính thức đi vào hoạt động và được sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy ĐKKD vào ngày 29/08/2018.

KỂ TỪ NGÀY THÀNH LẬP.

Công ty Cổ phần Bất động sản An Thịnh Đạt Land được sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội cấp giấy phép kinh doanh số 0108417832 vào ngày 29/08/2018.